droog kruit

BUFFERfund houdt kruit droog

BUFFERfund heeft sinds de start op 18 augustus 2016 een rendement behaald van 7,3%. Dat is gelijk aan bijna 9% op jaarbasis. De volatiliteit van het fonds over dezelfde periode bedraagt 3,8. Hoe lager de volatiliteit van een belegging, hoe geringer het risico is geweest. Onze benchmark is de Eurostoxx50 index (ES50), bestaande uit de grootste beursgenoteerde bedrijven in de eurozone. Deze benchmark heeft sinds de start van BUFFERfund een rendement gerealiseerd van 23%. Dat is een stuk hoger dan dat van ons fonds, maar dat gold ook voor het gelopen risico. De volatiliteit van de index bedroeg namelijk 12. Onze doelstelling is op lange termijn, over een periode van 3-5 jaar, minimaal hetzelfde rendement te behalen als ES50, maar dan met een veel lagere volatiliteit (lees: lager risico).

De huidige lage volatiliteit van BUFFERfund ten opzichte van de index is natuurlijk heel mooi, hoewel de volatiliteit van de index met 12 relatief ook erg laag is. In onze backtest over de (lange) periode 2006 tot en met 2015 kwam de volatiliteit van de ES50 uit op 23. Dat is op zich een veel realistischer cijfer voor een aandelenindex, die immers door zijn aard (ondanks zijn brede spreiding) toch gewoon risicovol blijft. De huidige volatiliteit van 12 geeft aan dat de koersen al een tijdje weinig bewegen en beleggers kennelijk geen (grote) risico’s zien.

De lage volatiliteit op de financiële markten is voor BUFFERfund uitdagend. Het betekent namelijk dat de Capped Bonus Certificaten (CBC) in principe minder rendement opleveren dan in het geval van een hoge volatiliteit. Toen BUFFERfund startte, had een CBC met een BUFFER van 20% een rendement van circa 12% op jaarbasis. Momenteel geeft een soortgelijk certificaat nauwelijks 8% rendement op jaarbasis. Dat is op zich nog steeds een respectabel percentage, maar het heeft gevolgen voor de waarde van het fonds in geval de aandelenkoersen (ES50) sterk zouden gaan dalen.

In dat geval daalt uiteraard de waarde van de CBC’s in het fonds. Echter, als de koersen hard dalen, dan gaat de volatiliteit van de aandelen doorgaans flink omhoog. Die stijgende volatiliteit betekent een (tijdelijke) extra koersdaling van de certificaten. De negatieve gevolgen daarvan voor ons fonds willen we zoveel mogelijk voorkomen. BUFFERfund is er immers op gericht onder negatieve marktomstandigheden de verliezen te beperken. Daarnaast willen we eventuele verliezen inlopen, ook als de aandelenmarkten zich niet snel herstellen.

De doelstelling om de verliezen in een neergaande markt te beperken heeft ons doen besluiten het fondsvermogen thans niet volledig te beleggen. Zodoende heeft BUFFERfund op dit moment circa 35% aan liquiditeiten. Met name in CBC’s zijn we met 55% duidelijk onderbelegd ten opzichte van het standaardpercentage van 75%. Met de aangehouden liquiditeiten bereiken we twee doelen. Ten eerste wordt bij een eventuele daling van de aandelenkoersen BUFFERfund (veel) minder hard geraakt. Daarnaast zorgt deze oorlogskas ervoor dat we snel kunnen reageren als de volatiliteit weer oploopt. We kunnen dan nieuwe, lager geprijsde CBC’s aankopen.

Onze aangehouden liquiditeit heeft niets te maken met verwachtingen van het BUFFERteam over de richting van de markt. Wij weten niet of de komende maanden de aandelenmarkten zullen dalen of stijgen, maar wel dat we verliezen willen beperken als de aandelenmarkten zouden dalen. Natuurlijk heeft het aanhouden van ruime liquiditeit wel tot gevolg dat het rendementsperspectief van BUFFERfund momenteel wat lager is. Dat wat verlaagde rendementsperspectief kan als een soort verzekeringspremie worden beschouwd. Het beheer van risico en het zoveel mogelijk voorkomen van grote schade als gevolg van een eventueel plotseling sterk neergaande markt is nu eenmaal onze topprioriteit.