BUFFERfund en Deltawerken

Het is één van de grootste infrastructurele projecten uit de Nederlandse geschiedenis: de Deltawerken. De zee heeft Nederland grote welvaart gebracht, maar gedraagt zich af en toe ook als een vijandig monster. De watersnoodramp van 1953 leidde tot de bouw van een netwerk aan dijken langs delen van de kust, meren en rivieren. Sindsdien zijn de woelige wateren rond en in ons land getemd. De zwarte rand rond het hele project blijft het feit dat de werken pas na een ramp van grote omvang werden gerealiseerd.

De aandelenmarkt kan gezien worden als het equivalent van de grillige onberekenbare zee. Door te beleggen in aandelen zijn mooie rendementen mogelijk. Maar er schuilen gevaren die zich op onverwachte momenten manifesteren. Markten zijn soms langdurige perioden rustig met relatief weinig beweging. Er zijn ook tijden dat de koersen flink op en neer bewegen. Een enkele keer zijn de rapen gaar en is de turbulentie enorm, met grote neerwaartse koersuitslagen. Dat laatste kan ertoe leiden dat zorgvuldig opgebouwde rendementen in no time weggespoeld worden. Of erger, dat een flink verlies resteert. Het kan dan lang duren voor een dergelijk verlies weer goed gemaakt is.

Het beleid van BUFFERfund is er op gericht met een verlaagd risico op langere termijn een gezond rendement te realiseren. Wij willen profiteren van de potentieel mooie rendementen die de aandelenmarkten kunnen bieden, maar tegelijk ons niet volledig blootstellen aan de grillen van de markten. Dat doen we, zoals bekend, door gebruik te maken van gestructureerde producten.

BUFFERfund startte in augustus 2016 in een onrustige aandelenmarkt. Beleggers waren bang voor flinke koersdalingen. De producten waar wij ons op toeleggen, de Capped Bonus Certificaten (CBC), gaven toen een rendement van 12% of meer per jaar, zolang de onderliggende aandelenindex niet met 20% of meer zou dalen. Om te voorkomen dat zo’n mooi bonusrendement vervalt bij een dergelijke koersdaling, verkopen wij de CBC reeds bij een 10% koersdaling van de aandelenindex. Onder de genoemde marktomstandigheden zou een dergelijke CBC dan tot maximaal 7% in koers dalen. Omdat we niet het hele fonds in CBC willen beleggen, maar gemiddeld rond 75%, zou een 10% koersdaling van de aandelen tot maximaal circa 5% teruggang van de koers van BUFFERfund leiden. Dat is onze dijkbewaking om al te grote koersschommelingen te vermijden.

De marktomstandigheden zijn inmiddels veranderd. Aandelenmarkten vertonen al geruime tijd weinig grote koersuitschieters. Beleggers denken blijkbaar dat grote negatieve koersuitslagen niet waarschijnlijk zijn, wat de bonuspremies op de CBC flink heeft doen dalen. Momenteel is een rendement van nauwelijks 6% per jaar haalbaar. In een eerdere blog gaven wij aan dat we door deze veranderende marktomstandigheden nu ook andersoortige certificaten kopen. Bijvoorbeeld certificaten die geen (beperkte) bonuspremie opleveren bij gelijkblijvende of licht dalende aandelenmarkten, maar juist rendement bieden bij een (verdere) koersstijging van de aandelen. Dit soort certificaten is bij de lage volatiliteit op de aandelenmarkt relatief goedkoop. Ook kopen we nu Discount Certificaten, mede om de liquiditeit van BUFFERfund te verlagen. Deze certificaten hebben in een neergaande markt een veel lager risicoprofiel dan de reguliere CBC.

We hebben nu, anders dan bij de start van BUFFERfund, dus meerdere type certificaten in het fonds opgenomen, elk met hun eigen risicoprofiel. Sommige producten (CBC) renderen bij in koers gelijkblijvende of licht dalende markten, maar leveren een potentieel beperkt maximumrendement op. Andere producten renderen alleen bij stijgende markten, maar dat rendement kan wel veel hoger uitkomen dan het maximale bonusrendement op de CBC.

Omdat we nu verschillende certificaten in positie hebben die allemaal anders reageren op koersdalingen van de onderliggende index, maken we in ons beleid gebruik van een nieuw begrip: Delta10. Delta10 geeft aan wat naar verwachting het koerseffect is op de totale portefeuille van BUFFERfund als de aandelenmarkten plotsklaps met 10% zouden dalen. Wij sturen momenteel op een Delta10 van tussen 3% en 7%. Dat betekent dat als de onderliggende aandelenindex in één dag met 10% daalt, wij een koersdaling van 3% tot maximaal 7% acceptabel vinden. Momenteel is Delta10 van BUFFERfund gelijk aan 3,4%. Bij de start van BUFFERfund was Delta10 (met uitsluitend CBC en de Reverse variant) eigenlijk altijd lager dan 7%, maar dat is onder de huidige marktomstandigheden niet meer vanzelfsprekend.

Door het (tijdelijk) lagere rendement op de CBC en andersoortige certificaten, is bij het gegeven Delta10 criterium het rendementsperspectief voor BUFFERfund nu wat lager dan bij de start. Dat kan natuurlijk gemakkelijker verhoogd worden door het maximum voor Delta10 te verhogen van 7% naar 10% of meer. Wij kiezen echter niet voor die optie. Het zou geforceerd extra risico’s voor BUFFERfund introduceren in een poging een hoger rendement te behalen.

Is het een pijnlijke keuze het risico niet te verhogen om meer rendement te behalen? Misschien, maar wij maken liever vooraf dergelijke pijnlijke keuzes dan dat we achteraf pijn hebben van onze keuzes. Anders gezegd: liever een paar procent rendement missen dan tegen een veel groter percentage verlies aankijken.

De Deltawerken vinden wij zeker een inspirerend voorbeeld hoe we ons fonds moeten beheren, maar we doen dat graag zonder de zwarte rand van het geroemde project. Beter voorkomen dan genezen, blijft ook bij beleggen een verstandig credo.