BUFFERfund en de coronacrisis

 

  • Zeer sterke turbulentie op aandelenmarkt
  • BUFFERfund had voor koersval extra grote BUFFERS
  • Verlaagd risico BUFFERfund heeft effect

Grote verliezen aandelenmarkt
Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat de aandelenmarkten de afgelopen week een flinke koersdaling hebben ondergaan. De Eurostoxx50 index, qua risico en rendement de benchmark van BUFFERfund, verloor in vijf handelsdagen maar liefst 12,4%. Vanaf de top, die half februari werd neergezet, heeft de index zelfs 13,8% verloren. Zelden hebben aandelen vanaf de hoogste stand zo een snelle en heftige correctie laten zien. Aanleiding van de marktturbulentie was de toenemende verontrusting bij beleggers dat Covid-19, de ziekte die kan ontstaan door het coronavirus, grote economische schade met zich mee zal brengen.

BUFFERfund verliest duidelijk minder
Ons fonds heeft zich uiteraard niet aan de beursmalaise kunnen onttrekken. Wel was de koersdaling minder scherp dan die van de aandelen. De afgelopen week gaf ons fonds 7,0% aan koers prijs, en vanaf de top bedroeg de daling 7,8%. Ondanks de duidelijk minder scherpe koersdaling, zijn de verliescijfers gevoelig.

Middels deze blog informeren wij onze (toekomstige) participanten over de positie van BUFFERfund in deze turbulentie marktomstandigheden, de acties die wij ondernemen en de verwachting op korte en wat langere termijn voor ons fonds.

Beleid BUFFERfund voor de koersval
Kern van het beleid van BUFFERfund is het optimaal beheersen van risico en voortdurend inspelen op de actuele marktomstandigheden, met name de omvang van de volatiliteit. Dat is de afgelopen maanden dan ook actief gebeurd. In de maanden voor de scherpe koersbewegingen van afgelopen week was de volatiliteit, de beweeglijkheid van de aandelenkoersen, heel laag. De Capped Bonus Certificaten waarin wij beleggen gaven daardoor een laag rendement, tot circa 6% op jaarbasis. Aangezien het risico van deze certificaten even hoog is als bij potentiële bonusrendementen van 10% en meer (in geval van een hoge volatiliteit), hebben wij ons de afgelopen maanden geconcentreerd op Bonus Certificaten zonder Cap. Deze certificaten geven nauwelijks een bonusrendement, maar gaan wel (bijna) volledig mee met een koersstijging van de onderliggende Eurostoxx50 index. Het grote voordeel van deze certificaten is dat ze grotere BUFFERS kennen. De oorspronkelijke Capped Bonus Certificaten hadden BUFFERS van circa 20%, maar de Bonus Certificaten zonder Cap hebben BUFFERS van 30% – 40% en ook nog wel meer. Dat betekent dus meer bescherming bij een koersdaling van de index.

Toen kwam de financiële ‘rampweek’
Vanuit deze comfortabele uitgangspositie gingen wij de financiële turbulentie van de afgelopen week in. Onze dagelijks gemonitorde en gestuurde risicotabellen gaven aan dat op korte termijn BUFFERfund circa 4% aan waarde zou verliezen als de aandelen (Eurostoxx50) 10% in koers zouden dalen. Mocht de situatie stabiliseren, dan zou dit kleine verlies over een jaar nagenoeg geheel zijn weggewerkt. Zo werkt BUFFERfund en dat zijn de risico- en rendementsindicatoren waarop wij ons fonds sturen.

Als we de afgelopen week beschouwen, dan zien we dat BUFFERfund weliswaar beter (minder slecht) dan de index presteerde, maar dat de daling groter is geweest dan de 4% per 10% koersdaling van de index. Op grond van de Eurostoxx50 daling van 12,4%, zou BUFFERfund naar verwachting circa 5% in waarde ‘mogen’ dalen. Het huidige verlies van 7% ligt 2% hoger, maar is eenvoudig te verklaren. Door de ongekende turbulentie op de financiële markten is de impliciete volatiliteit, waarop de prijzen van onze certificaten zijn gebaseerd, zeer hoog. Concreet betekent dit dat beleggers verwachten dat de koersen de komende tijd enorm kunnen bewegen, en dat het risico groot is dat de certificaten geen bonusrendement geven door een BUFFER doorbraak. Daarom daalt de koers van het certificaat relatief hard, wat de angst onder beleggers weerspiegelt.

Gevolgen voor risico en rendement BUFFERfund
De extra koersdaling van het Bonus Certificaat is echter een korte termijn effect dat op langere termijn geen invloed heeft op het (potentiële) rendement van het certificaat. Zolang de BUFFER in stand blijft, is er uitzicht op het volledige bonusrendement. Of het bonusrendement in zicht blijft, hangt af van de BUFFERS in de door ons aangehouden certificaten. Deze zijn zeer ruim. Van alle certificaten in portefeuille heeft thans 98% een BUFFFER van meer dan 20%, ondanks de indexdaling van bijna 14% in de afgelopen twee weken. De gemiddelde BUFFER van onze certificaten ligt momenteel op 30%!

Als verdere marktturbulentie de komende tijd ons deel is, zullen de BUFFERS in omvang afnemen. Wij hebben echter een actief beleid (Capped) Bonus Certificaten tijdig te vervangen als de BUFFER te klein wordt. Ons beleid is geheel gericht op het vermijden van een BUFFER doorbraak, wat als gevolg zou hebben dat het bonusrendement vervalt. In het bestaan van BUFFERfund is nog nooit een certificaat zijn bonusrendement kwijtgeraakt door een dergelijke doorbraak. Niet in de afgelopen week, noch in eerdere perioden met turbulentie, altijd bleven de BUFFERS goed in stand.

Vooruitzichten BUFFERfund
De prestatie van BUFFERfund in de komende weken en maanden hangt uiteindelijk af van de marktomstandigheden. Onze risicotabellen geven aan welke prestaties we onder verschillende marktomstandigheden kunnen verwachten. We geven een aantal voorbeelden.

Als de Eurostoxx50 de komende twaalf maanden per saldo niet meer in koers verandert (dus zijwaarts beweegt en op 10% koersverlies blijft staan), zal BUFFERfund 5% in waarde stijgen. Deze berekening is gebaseerd op de hoge actuele volatiliteit. Als deze weer terugzakt naar ‘normale niveaus’, zal BUFFERfund nog extra rendement behalen, waardoor het gehele verlies van de afgelopen week zou zijn weggewerkt.

Het spreekt vanzelf dat als de markt de komende weken verder terugvalt, laten we aannemen per saldo nog eens met 10%, dat ook BUFFERfund op korte termijn dat zal merken. De aandelenindex zou in dat geval in totaal met 23% zijn gedaald en op korte termijn zal BUFFERfund dan volgens onze tabellen nog eens 7% dalen tot een verlies van circa 14% dalen. Als de markt vervolgens onveranderd blijft, de index blijft dan dus op een verlies van 23% staan, zal BUFFERfund bijna 10% van het verlies goedmaken en per saldo op -4% uitkomen.

Mocht de markt de komende tijd wel een herstel laten zien, dan zal BUFFERfund uiteraard ook profiteren. Herstelt de Eurostoxx50 met 10% en neemt de volatiliteit weer af, dan zal BUFFERfund met ongeveer 7% stijgen en het verlies geheel zijn weggewerkt. De Eurostoxx50 staat dan nog steeds op een verlies van ruim 2%. BUFFERfund zal in dit positieve scenario zijn verlies op korte termijn eerder goedmaken dan de index, omdat wij op de lagere koersen en vanwege de sterk opgelopen volatiliteit, enkele nieuwe posities in Capped Bonus Certificaten hebben ingenomen.

Tot slot
Uiteraard zijn de genoemde prognosecijfers indicatief en ons eigen beleid gedurende de periode van marktbewegingen is daarin niet meegenomen. Wij willen met deze blog aangeven dat het koersverloop van BUFFERfund op basis van de vigerende marktomstandigheden volgens onze verwachting is. Wij kunnen niet inschatten welke kant de aandelenmarkten dit jaar verder zullen opgaan. Zien we een verdere daling, een herstel of een zijwaartse beweging, wie het weet mag het zeggen! Maar wij weten wél heel goed welke acties we moeten ondernemen om met BUFFERfund voor onze participanten een optimaal rendement te generen, bij een sterk verlaagd risico ten opzichte van een directe aandelenbelegging.

Indien u nadere informatie wenst over BUFFERfund en het gevoerde beleid, schroomt u dan niet uw vraag naar ons te mailen. Wij zullen u graag en zo snel mogelijk antwoorden.

Marcel Tak