BUFFERfund en de coronacrisis (2)

 

 • Forse koersdalingen afgelopen week
 • BUFFERS nog steeds omvangrijk (tussen 20 en 40%)
 • Rendementsperspectief in tact
 1. Waarom deze tweede blog na die van vorige week?

Er is sprake van uitzonderlijke omstandigheden op de effectenbeurzen. Vooral de beweeglijkheid is enorm toegenomen. Dagen met grote koerswinsten worden afgewisseld met sterke beursdalingen. Per saldo zijn de markten afgelopen week echter hard gedaald.

BUFFERfund richt zich met name op de belegger die zich niet wil overgeven aan de grillen van de markt, maar op lange termijn een gezond rendement wenst. Onder de actuele turbulente omstandigheden leggen we graag uit hoe BUFFERfund zich onder de koersdalingen gedraagt en wat de huidige vooruitzichten zijn.

 1. Hoe heeft BUFFERfund gepresteerd in de volatiele markt?

Ook BUFFERfund kan zich niet aan de malaise op de beurs onttrekken. De koersdalingen zijn echter nog steeds beperkter dan die van de benchmark aandelenindices. Op 12 februari bereikte BUFFERfund een (voorlopige) topkoers van 119,52. Afgelopen vrijdag stond de koers op 106,42. Dat is een verlies van 11%. Een dergelijk verlies in zo een korte periode heeft BUFFERfund niet eerder gezien. De Eurostoxx50 index, onze benchmark qua risico en rendement, daalde nog harder en wel met 16%. In dat opzicht doet BUFFERfund wat het nastreeft: de marktbewegingen dempen ten opzichte van onze aandelenbenchmark. Dat het risico op korte termijn niet de helft van dat van de index bedraagt, heeft te maken met de specifieke marktomstandigheden (zie vraag 3). Op korte termijn zullen verdere koersdalingen van de index dan ook flink doorwerken in ons fonds. Op langere termijn blijft de doelstelling van een risico van maximaal de helft van dat van de index echter gehandhaafd (zie vraag 8).

 1. De laatste week ging het wel erg hard omlaag. Hoe kan dat?

BUFFERfund verloor de afgelopen week zelfs een half procent meer dan de benchmark. Dat is goed te verklaren. Onze certificaten in portefeuille geven een bonusrendement, zolang de koers van de index (doorgaans Eurostoxx50) niet onder een vooraf vastgesteld niveau daalt. Als dat wel zou gebeuren, vervalt het bonusrendement. Door de hoge beweeglijkheid op de beurs zijn beleggers onzeker over de kans dat die ondergrens mogelijk toch wordt doorbroken en waarmee het bonusrendement dan zou vervallen. Daarom willen beleggers momenteel minder betalen voor deze certificaten (zgn. negatieve verwachtingswaarde) en daalt de koers relatief hard. Door die extra koersdaling van de certificaten is BUFFERfund de afgelopen dagen relatief flink in koers teruggelopen.

 1. Is de kans dan inderdaad groot dat de BUFFERS doorbroken worden?

Het inschatten van risico is buitengewoon lastig en beleggers doen dat vaak op basis van de actuele volatiliteit. Die is nu zeer hoog en daarom wordt het risico ook als groot gezien. Maar in feite is de kans dat de BUFFERS worden gebroken op basis van de hoge volatiliteit niet zoveel groter (of kleiner) dan enkele weken geleden, toen de volatiliteit nog (extreem) laag was. Die lage volatiliteit betekende dat beleggers de kans juist laag achtte dat de markt geen grote koersbewegingen zou laten zien. We weten nu dat dit anders uitpakte en de actuele volatiliteit niets hoeft te zeggen over de toekomstige. Dat neemt niet weg dat lagere BUFFERS de kans op een doorbraak natuurlijk wel groter maken, wat zijn neerslag vindt in een ‘reguliere ’daling van de koers van het betreffende certificaat. In ons beleggingsbeleid passen wij Dynamisch Risico Management (DRM) toe om doorbraken van de ondergrens in de certificaten te voorkomen (zie vraag 7).

 1. Hoe groot zijn de BUFFERS nu nog van de certificaten in het fonds?

De grootte van de BUFFERS in de certificaten is erg belangrijk en deze zijn nog steeds omvangrijk. De kleinste BUFFER is 20%, uitlopend tot wel 40% en de gemiddelde grootte is momenteel bijna 29%. Dat dus ondanks de daling van de aandelenkoersen deze week met 16%. Voordat de koersdaling van de afgelopen weken inzette, waren de BUFFERS van ons fonds niet eerder zo groot.

 1. Wat zijn nu de vooruitzichten voor BUFFERfund?

Stel dat de koersen stabiliseren op het huidige niveau. Volgens onze risico- en rendementstabellen zal BUFFERfund in twaalf maanden tijd dan een rendement behalen van +8%. Het verlies vanaf het hoogste koersniveau is dan bijna ingelopen, zonder dat koersherstel nodig is. Zelfs als de koersen nog eens met 10% dalen, zal BUFFERfund met de huidige certificaten een rendement behalen van +5% en is het verlies vanaf de hoogste stand teruggebracht tot ongeveer 6%. Over dezelfde periode is de index dan met circa 24% gedaald.

 1. Wat als de aandelen harder dan 10% dalen….  

Als de koersen met nog eens 15% zouden dalen, stijgt BUFFERfund over twaalf maanden toch met +2,6%. Bij een 20% koersdaling is de rendementsschade beperkt tot -3,6%. Let wel dat dit percentages zijn over twaalf maanden. Op korte termijn, zoals duidelijk ook de afgelopen dagen blijkt, zal BUFFERfund wel harder, meer in lijn met de index kunnen dalen. Als een dergelijke daling overigens doorzet zullen er ook Dynamisch Risico Management (DRM) transacties worden gedaan. Dat betekent dat certificaten worden verkocht waarvan de BUFFER 10% (of minder) bedraagt. Op deze manier doen we er alles aan een doorbraak van de barrières te voorkomen. Sinds de start van BUFFER is er nog nooit een ondergrens in de certificaten van onze portefeuille doorbroken. Daarbij moet wel aangetekend worden dat door DRM transacties de risico’s afnemen, maar het rendementsherstel ook langer kan duren.

 1. Is BUFFERfund dus bestand tegen alle negatieve scenarios?

BUFFERfund is bestand tegen veel negatieve scenario’s. We weten precies wat te doen onder de verschillende marktomstandigheden. Het beleid is en blijft gericht op het beperken van risico, waarbij zelfs in neergaande markten op wat langere termijn het uitzicht op een gezond rendement behouden blijft.

Natuurlijk is, zeker op korte termijn, ook BUFFERfund niet immuun voor extreme omstandigheden. Door consistent beleid gericht op het in stand houden van BUFFERS  vertrouwen we er echter op dat we de beleggingsdoelstellingen van onze participanten ook onder de huidige moeilijke omstandigheden waar kunnen maken.

Marcel Tak