BUFFERfund in 2018…… quo vadis?

Ook in de financiële wereld is het tegen het eind van het jaar de gewoonte om terug te blikken en vooruit te kijken. Maar is dit eigenlijk wel zo’n goede gewoonte?

Het team van BUFFERfund heeft niet veel op met deze jaarlijkse traditie. Natuurlijk vinden wij het mooi om te constateren dat, bij een zeer laag risico in termen van volatiliteit, BUFFERfund in 2017 (as we speak) een rendement van circa 6% heeft behaald. Netto, dus na aftrek van alle kosten. Met de beweeglijkheidindicator van 2,2 heeft ons fonds daarbij zelfs een minder volatiel verloop laten zien dan de brede Europese obligatie-indices en die kwamen dit jaar niet verder dan een rendement van nauwelijks 1%.

Grafiek: Koersontwikkeling en volatiliteit BUFFERfund vanaf start.

Het team van BUFFERfund kijkt ook niet minder trots terug op de gestage groei van het onder beheer staande vermogen. De fondsomvang lag begin 2017 op krap 21 miljoen en is gedurende het jaar gestegen naar 30 miljoen. Deze groei met 43%, inclusief het gerealiseerde rendement, motiveert ons tot het uiterste om de verwachtingen van bestaande én nieuwe participanten waar te blijven maken.

Grafiek: Ontwikkeling beheerd vermogen BUFFERfund vanaf start. De recente korte terugval (en herstel) werd veroorzaakt door een participant die zijn deelneming heeft omgezet naar een andere entiteit.

Ondanks deze mooie resultaten heeft het jaarlijks terugblikken en vooruitkijken bij het BUFFERteam niet de hoogste prioriteit. Wat het terugblikken betreft, dat is voor ons geen jaarlijkse maar een dagelijkse bezigheid. Elke dag weer evalueren we de behaalde resultaten, kijken we of het gevoerde beleid tot optimale prestaties leidt en passen we waar nodig het beleid aan. Eigenlijk is het voor het BUFFERteam dus elke dag “Oud en Nieuw”.

Zo taxeren we continu de grote liquiditeit van meer dan 40% die we thans in het fonds aanhouden. Deze liquiditeit is noodzakelijk vanwege de lage volatiliteit op de beurs en als gevolg daarvan het relatief beperkte rendement op de Capped Bonus Certificaten. Een volledige positie in deze certificaten zou op dit moment een onbalans in de risico-rendement verhouding van BUFFERfund betekenen. Wij bekijken echter permanent de consequenties van dit beleid en de mogelijkheid van aanpassing, zonder de totale risico’s (significant) te verhogen. Zo hebben we, toen de volatiliteit van aandelen dit jaar bleef dalen, na onderzoek vastgesteld dat bij een voordurende lage volatiliteit we beter deels Bonus Certificaten zonder Cap in positie konden nemen. Onder die omstandigheden verbeteren deze certificaten namelijk de risico-rendement verhouding van het fonds. Toen de lage volatiliteit in 2017 dus aanhield, hebben we deze “cap-loze” certificaten ook daadwerkelijk aangeschaft. Over volatiliteit, het rendement van (Capped) Bonus Certificaten en de invloed daarvan op de risico-rendement verhouding van het fonds, volgt binnenkort een aparte blog.

Wat betreft het vooruitblikken naar een nieuw jaar met allerlei bijbehorende verwachtingen over de markt, daar doen we als BUFFERteam zeker niet aan mee. In een recent krantenartikel over bitcoins lazen we dit: “Wie weet wat er in de toekomst gebeurt, is een trendwatcher – wie weet wannéér de toekomst gebeurt, is miljardair”.

Zo zullen volgens de ene analist de koersen het komende jaar blijven stijgen, terwijl de andere aandelenprofeet juist een crash voor de deur ziet staan. “De rente gaat omhoog…. nee, de rente gaat omlaag” en alle varianten daartussen in. Voor elk scenario is wel een econoom of analist te vinden die dat loepzuiver in zijn glazen bol ziet staan. Natuurlijk hebben we als BUFFERteam ook best ideeën en/of verwachtingen over de markt en de toekomstige ontwikkelingen. Regelmatig filosoferen we daarover met elkaar; ontspannen, liefst met de benen op tafel. Maar onze persoonlijke visie heeft geen invloed op het beleid van BUFFERfund. Veel te vaak hebben we gezien dat verwachtingen en prognoses snel worden achterhaald door nieuwe economische feiten, politieke gebeurtenissen en eigenwijze grillige markten die hun onvoorspelbare verloop hebben. Met alle gevolgen van dien voor het aan de verwachtingen gekoppelde beleid.

Natuurlijk houden we ook bij BUFFERfund rekening met mogelijke scenario’s en de implicaties die de uitkomsten daarvan kunnen hebben op ons beleid en de beleggingsresultaten. We kijken voortdurend naar de actuele marktsituatie en beoordelen of onze positie daarbij passend is. Onze ingenomen posities zijn echter geen reflectie van concrete marktverwachtingen. De posities zijn het resultaat van de door ons nagestreefde verhouding tussen enerzijds het dempen van de gevolgen van een eventuele marktdaling en anderzijds het behoud van gezonde rendementsperspectieven.

Deze actieve benadering zullen we in 2018 met passie en enthousiasme voortzetten. Op deze manier gaan wij ervan uit de verwachtingen van onze participanten ook volgend jaar waar te maken.

Een goede gezondheid en een voorspoedig 2018 zijn zaken die we niet voor onze participanten kunnen managen. Wat we wel kunnen doen is u allen op dat gebied het allerbeste toewensen.