Duinen

Bericht BUFFERfund 4 april 2020

Beurzen iets rustiger
BUFFERfund herstelt licht, ondanks dalende markt
Beleid blijft voorzichtig met aanzienlijke liquiditeit

  1. De aandelenmarkten zijn in de afgelopen week enigszins tot bedaren gekomen. De Eurostoxx50 index daalde per saldo met ruim -2,5%, terwijl BUFFERfund wat terrein kon winnen met een kleine plus (+0,3%).
  2. De koersen fluctueerden in een bandbreedte van 7%. In normale tijden zou dat als een flinke volatiliteit worden gezien, maar in het perspectief van de voorgaande weken was de koersbeweging ’beperkt’.
  3. De situatie op de financiële markten is nog uiterst fragiel. De financiële waarden (banken en verzekeraars) werden door de ECB onder druk gezet geen dividend uit te keren. Van bedrijven die steun van de overheid vragen, wordt eenzelfde beleid verwacht.
  4. De grote onbekende variabele blijft het verloop van de coronacrisis. Hoeveel verspreiding zal er nog volgen? Wanneer zullen medicijnen en/of vaccins beschikbaar zijn? Hoe verloopt de internationale samenwerking? En last but not least: wie betaalt de kosten van alle reddingsoperaties? Het zoeken naar en speculeren over antwoorden op deze vragen kunnen de komende maanden voor zeer grote koersuitslagen zorgen, zowel in positieve als in negatieve zin.
  5. Een fundamentelere vraag is hoe de post-corona samenleving zich zal ontwikkelen. Zien we een terugkeer naar ‘normaal’ of zal de structuur van onze maatschappij aanzienlijk veranderen?
  6. Al deze onzekerheden maken het voorlopig onmogelijk om een redelijke waardering van de aandelenmarkten te verwachten. Dat wordt geadstrueerd door de nog altijd hoge volatiliteit van de koersen. Voorzichtigheid blijft daardoor het credo van het BUFFERbeleid.
  7. In concreto betekent dit een voortzetting van het beleid om naast een grote liquiditeit (momenteel circa 65%) een beperkt aantal bonus certificaten aan te houden, momenteel met BUFFERS van 20% tot 40% (gemiddeld 30%). Deze certificaten koppelen ondanks de ruime BUFFERS een relatief wat hoger risico (door de hogere aankoopprijs) aan een zeer aantrekkelijk rendementsperspectief.
  8. Zelfs als de koersen opnieuw tot maximaal de genoemde BUFFERgrenzen van de certificaten dalen, zou ons fonds met deze positie in september van dit jaar een positief rendement kunnen behalen van bijna 8%. Tegelijkertijd zijn we door de liquiditeit zodanig gepositioneerd dat bij eventuele grotere koersdalingen ons fonds niet (veel) meer dan de helft daarvan zou ondergaan.
  9. Bovenstaande cijfers zijn indicatief en veranderen als wij onze posities wijzigen. De afgelopen week zijn we bijvoorbeeld actief geweest om op dalende koersen de posities iets uit te breiden ten koste van de liquiditeit.
  10. Wij zijn voorlopig voornemens wekelijks een update van ons fonds te publiceren. Tussentijdse berichten zullen volgen als de marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.