Bericht BUFFERfund 17 maart

  1. De beurzen zijn nog altijd buitengewoon volatiel met intraday ongekende opwaartse maar per saldo vooral neerwaartse koersuitslagen.
  2. Afgelopen maandag zijn enkele certificaten uit de portefeuille door de BUFFER grenzen gegaan, waardoor het bonusrendement is vervallen. Deze certificaten lopen na een dergelijke gebeurtenis één op één mee met de onderliggende index. Door de panieksituatie op de aandelenmarkt was het niet mogelijk de certificaten tijdig te verkopen.
  3. De extreme volatiliteit biedt inmiddels ook aanzienlijke kansen om een goed perspectief op herstel te combineren met een grotere mate van bescherming. De afgelopen dagen kochten wij certificaten die weliswaar hoger geprijsd zijn, maar ook een zeer hoog rendement kunnen opleveren, tot wel 50% op jaarbasis. De extreem hoge volatiliteit werkte in eerste instantie tegen ons, maar gebruiken we nu in ons voordeel met de aanschaf van deze hoogrenderende certificaten.
  4. Het hogere risico van deze certificaten is te verantwoorden door de recent opgebouwde omvangrijke liquiditeit binnen ons fonds. Momenteel is circa 65% van het fondsvermogen liquide. Hierdoor is enerzijds de druk verminderd en anderzijds de nodige flexibiliteit ontstaan, inclusief mogelijkheden om te profiteren zodra er weer sprake is van meer stabiele koerspatronen.
  5. Deze in potentie hoogrenderende certificaten zullen worden aangehouden, dus ook niet (zoals voorheen) worden verkocht als de BUFFER te klein is. In de huidige turbulente markt is een actief beleid van koop en verkoop van certificaten in de buurt van de BUFFERgrens immers niet gecontroleerd uit te voeren.
  6. Het grote voordeel van de aanschaf van deze nieuwe certificaten en de omvangrijke liquiditeit is dat daarmee een aantrekkelijk perspectief op herstel gecombineerd wordt met een veel grotere mate van bescherming. Immers, nu een flink deel van het fonds liquide is, zal de schade bij eventuele verdere omvangrijke koersdalingen veel beperkter blijven.
  7. De combinatie van certificaten met een verhoogd risico (en daarmee sterk verhoogd rendementsperspectief) én een omvangrijke liquiditeit maken dat BUFFERfund momenteel goed gepositioneerd is om te profiteren van herstel, waarbij tegelijkertijd de risico’s van het fonds aanzienlijk zijn verminderd.

 

Marcel Tak