Duinen

Beleggen in coronatijd

 

  • Onrust en onzekerheid over richting aandelenmarkt
  • BUFFERfund voorbereid op verschillende scenario’s

Onzekere tijden

Het zijn onzekere tijden voor beleggers. De snelle koersval van aandelen in maart werd gevolgd door een evenzeer opmerkelijk fors herstel van de koersen in april. Hoewel de verliezen nog lang niet werden goedgemaakt, reageerden veel deskundigen dat de aandelen nu wel weer erg duur zijn geworden. Er zijn echter ook analisten die van mening zijn dat de aandelenkoersen te hard waren gedaald. Een verder herstel van de beurzen ligt volgens hen daarom voor de hand.

Deze uiteenlopende meningen worden op de aandelenmarkten regelmatig weerspiegeld. Zo dook de DOW JONES afgelopen donderdag kort na opening 2% omlaag maar sloot uiteindelijk de dag met ruim 1,5% winst af. Dit soort bewegingen werden vroeger uitzonderlijk genoemd, maar komen de laatste tijd regelmatig voor.

Hoe ga je als belegger met deze onzekerheid c.q. onrust om? Kies je voor een optimistisch scenario en ga je volop in aandelen? Of meen je dat de pessimistische visie het meest realistisch is en is het verstandig grote voorzichtigheid te betrachten of misschien voorlopig wel te stoppen met beleggen in aandelen?

Inventarisatie onzekerheden

De sterk verschillende opvattingen over de toekomstige koers van de aandelenmarkt heeft in belangrijke mate te maken met het verloop van de corona crisis. In de optimistische variant gaat men ervan uit dat er snel een medicijn of vaccin tegen Covid-19 beschikbaar zal komen. De basis van dit optimisme ligt in het feit dat over de gehele wereld universiteiten en bedrijven koortsachtig op zoek zijn naar het medische antwoord op het virus. De autoriteiten zijn daarnaast bereid de regels soepel toe te passen als het om testen en introductie van nieuwe medicijnen gaat. De pessimisten geloven niet in dit soort mooie scenario’s. Een wereldwijd effectief vaccin zal volgens hen waarschijnlijk nog jaren op zich laten wachten. Immers, het testen vindt op gezonde mensen plaats en het duurt lang voor vastgesteld kan worden dat een vaccin goed en veilig werkt. En dan moet het ook nog massaal geproduceerd en gedistribueerd worden.

Een tweede grote onzekerheid is de mate van herstel van de economie. De zonnetjes onder de analisten verwachten een snel economisch herstel, een V-shaped recovery. De productiecapaciteit is immers onaangetast en de steunmaatregelen van alle overheden zorgen voor voldoende liquiditeiten en vraag. Er is ook een groep economen die een dergelijk snelle opleving niet zien gebeuren. De grote werkloosheid, de enorme schuldenberg, het veranderende consumptiepatroon, het zijn allemaal factoren die een optimistisch scenario onwaarschijnlijk maken. Deze analisten gaan uit van een W- of zelfs L- shaped recovery.

Dit zijn nog maar twee van de vele overige onzekerheden. Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen de VS en China? Lopen de (handels)spanningen verder op of kiezen beide grootmachten uiteindelijk toch voor samenwerking? Binnen ons eigen continent is er een schuldenproblematiek die tot grote politieke en economische spanningen kan leiden. Daarbovenop heeft het Duitse constitutionele hof uitgesproken dat het ECB beleid beter onderbouwd moet worden. Gebeurt dit niet dan mag de Bundesbank niet meer meedoen aan het opkopen van obligaties. Wordt deze bom onder de EU op het laatste moment onschadelijk gemaakt, zoals we vaak zien bij crises binnen de EU? En hoe staat het trouwens met de Brexit…

Gevolgen aandelenmarkten

Als veel van deze onzekerheden negatief uitpakken, zal dat zeker opnieuw druk op de aandelenkoersen geven. Mochten de onzekerheden vooral naar de positieve kant uitvallen dan doen aandelen het waarschijnlijk goed. Geheel uit aandelen stappen betekent een kater als de koersen toch sterk gaan stijgen. Hoe kom je (ooit) op een goede manier terug in de markt? Aan de andere kant kan vol in aandelen een flink verlies betekenen als de pessimistische variant van de scenario’s werkelijkheid wordt.

Een deel van de huidige koersstijging komt tot stand door wat Fear Of Missing Out (FOMO) wordt genoemd. Beleggers kopen aandelen omdat ze bang zijn rendement te missen als het positieve scenario geëffectueerd wordt. Ook een andere bekende uitdrukking, there is no alternative (TINA), duidend op het feit dat sparen vanwege de lage rente geen alternatief is, stuwt de vraag naar aandelen. De snelle dalingen in maart laten echter zien dat beleggers ook massaal de nooduitgang kunnen kiezen, uit angst nog veel meer verliezen op te lopen als posities worden aangehouden.

Wat is nu wijsheid in het hanteren van deze dilemma’s?

Positie BUFFERfund

Met BUFFERfund hebben we in de afgelopen weken een positie gekozen waarin we rekening houden met beide scenario’s. Dit betekent dat we nu zodanig zijn belegd dat zowel bij een flinke koersdaling van aandelen (tot maximaal 10%) als bij een stijging van de aandelenkoersen, ons fonds tegen het einde van het jaar vanaf de huidige stand een positief rendement kan behalen van circa 6%. Als de koersen veel verder dalen, zal ook BUFFERfund daar last van hebben, al is het in mindere mate. Zouden bijvoorbeeld de aandelenkoersen vanaf het huidige niveau met 20% dalen, dan zal BUFFERfund aan het eind van het jaar op circa 5% verlies staan. Over een periode van een heel jaar zou er in dat geval zelfs een kleine plus behaald kunnen worden.

Wij benadrukken dat dit schattingen zijn op basis van de actuele posities. Deze kunnen we dagelijks aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten en/of veranderende marktomstandigheden. De uitkomsten kunnen dan anders uitpakken.

Onze doelstelling blijft uiteraard de verliezen in een (sterk) dalende markt te beperken. De eerlijkheid gebiedt nogmaals te erkennen dat dit onder de extreme omstandigheden van maart niet gelukt is. Waar de markt vanaf de top met 38% duikelde, was de daling van BUFFERfund met 35% wel iets beperkter, maar bij lange na niet het cijfer dat we vooraf voor ogen hadden.

We hebben daarom onze strategie aangepast om in de toekomst een dergelijk groot verlies in relatie tot de index te voorkomen, o.a. door het tijdelijk aanhouden van een omvangrijke liquiditeit. Op korte termijn is een in relatie tot de index flinke daling nooit helemaal te voorkomen vanwege een soms scherp oplopende volatiliteit. Maar op langere termijn, zoals we net in de cijfers aangaven, geeft de grote liquiditeit een betere uitgangspositie om de schade onder extreem slechte omstandigheden te beperken.

Die grote liquiditeit wil overigens zeker niet zeggen dat het rendementsperspectief beperkt is en ook wij niet flink van een indexherstel kunnen profiteren. Vanaf het dieptepunt op 16 maart is BUFFERfund met 13% gestegen terwijl ES50, onze benchmark, met 15% in waarde toenam. Wij behaalden dat herstelrendement dus ondanks de liquiditeit die gedurende deze periode maar liefst tussen 50% en 70% lag.

Tenslotte

Meer dan ooit is beleggen met grote onzekerheden omgeven. Elke keuze kan, als de onderliggende visie anders uitpakt, tot pijnlijk verlies of tot een vervelend knagend gevoel van gemiste winst leiden. Wij denken dat een voorzichtige positie, waarbij onder veel omstandigheden een redelijke, maar niet maximale, winst behaald kan worden, gecombineerd met een beperking van het verlies onder zeer ongunstige omstandigheden, een goede keus is. Met in ons achterhoofd de gebeurtenissen in maart, blijven wij volop gemotiveerd een dergelijke risico-rendement verhouding voor onze participanten waar te maken.