BUFFERfund en Deltawerken

Het is één van de grootste infrastructurele projecten uit de Nederlandse geschiedenis: de Deltawerken. De zee heeft Nederland grote welvaart gebracht, maar gedraagt zich af en toe ook als een vijandig monster. De watersnoodramp van 1953 leidde tot de bouw van een netwerk aan dijken langs delen van de kust, meren en rivieren. Sindsdien zijn […]

Lees verder
Zonsondergang

BUFFERfund in tijden van lage volatiliteit

Het gaat goed met BUFFERfund. Naast de voortgaande groei in het aan ons toevertrouwde vermogen, momenteel meer dan 31 mln euro, stemt ook het behaalde rendement tot teveredenheid. Op het moment van schrijven ligt het totaalrendement sinds de start in augustus 2016 op ruim 10%, bij een volatiliteit van 2,4. Dat beweeglijkheidscijfer, een indicatie voor […]

Lees verder

BUFFERfund in 2018…… quo vadis?

Ook in de financiële wereld is het tegen het eind van het jaar de gewoonte om terug te blikken en vooruit te kijken. Maar is dit eigenlijk wel zo’n goede gewoonte? Het team van BUFFERfund heeft niet veel op met deze jaarlijkse traditie. Natuurlijk vinden wij het mooi om te constateren dat, bij een zeer […]

Lees verder
droog kruit

BUFFERfund houdt kruit droog

De doelstelling om de verliezen in een neergaande markt te beperken heeft ons doen besluiten het fondsvermogen thans niet volledig te beleggen. Het beheer van risico en het zoveel mogelijk voorkomen van grote schade als gevolg van een eventueel plotseling sterk neergaande markt is nu eenmaal onze topprioriteit.

Lees verder
Zonsondergang

Nieuwe droom

In 1997 verliet ik het Agentschap van Financiën om ‘voor mezelf te beginnen’. Een lang gekoesterde droom, waarvan ik wist dat ik die eens zou verwezenlijken, kwam uit. Het Agentschap is verantwoordelijk voor de uitgifte van de Nederlandse staatsleningen. In ‘mijn’ tijd, ik begon er in 1987, waren de rentes nog fatsoenlijk. Zo tussen de […]

Lees verder
Duinen

Duinen zijn natuurlijke BUFFER

Strand, zee en duinen hebben op veel mensen een grote aantrekkingskracht. Zilte zeelucht en de geur van het vaak achterliggende dennenbos. Mijn eigen jeugdvakanties in Petten en Schoorl – met Camperduin en Groet – staan ook nog scherp in het geheugen. Duinen vervullen nog steeds een belangrijke rol in mijn leven en het is dus ook geen toeval […]

Lees verder