Algemene informatie BUFFERfund

Zeker nu de rente al zo lang historisch laag is, zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. De potentieel mooie rendementen van een aandelenbelegging wenken daarbij, maar vaak is men – begrijpelijk – beducht voor het risico van (flinke) verliezen in geval van onrustige en/of slechte marktomstandigheden. Beleggen brengt immers altijd risico’s met zich mee.

Als er sprake zou zijn van almaar oplopende koersen kan iedereen leuke rendementen realiseren, maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. De beurzen vertonen een grillig koersverloop, met soms ook langdurige perioden van stagnatie of, erger nog, koersdalingen.

Het zou daarom aantrekkelijk zijn om dalende beurskoersen enigszins te dempen zodat, ook na een flinke koersdaling, de portefeuille zich toch weer vrij snel kan ‘herpakken’ en uit het rood kan komen.
Dát vooruitzicht was de basis voor het ontstaan van BUFFERfund.

Onderscheidend en innovatief

Als belegger kunt u kiezen uit tienduizenden beleggingsfondsen. Het is echter een bekend feit dat slechts een klein deel van deze fondsen daadwerkelijk waarde toevoegt in de vorm van een unieke of kostenefficiënte strategie.

BUFFERfund wil die toegevoegde waarde bieden en wel door middel van een onderscheidende en innovatieve beleggingsmethode met behulp van zogenaamde gestructureerde producten. Een specifiek beleggingsproduct dat, ondanks de vele sterke eigenschappen, in het huidige fondsenaanbod vrijwel niet vertegenwoordigd is.

Het fonds wil op die manier een alternatief bieden voor traditionele aandelenbeleggingen, met het doel risico’s te verlagen en toch een gezond rendement te behalen, ook onder lastige marktomstandigheden.

Risicoloos beleggen bestaat niet

Volledig zorgeloos beleggen bestaat niet en ook met de strategie van BUFFERfund is niet altijd te voorkomen dat slecht weer op de beurzen zich vertaalt in een minder gunstig resultaat. Met goed risicomanagement trachten we echter onheil en daarmee gepaard gaande onrust zoveel mogelijk te voorkomen. Ons adagium luidt: als risico wordt veronachtzaamd, is rendement een toevalstreffer. BUFFERbeleggen is er dan ook constant op gericht om juist ook bij dalende markten de koersuitslagen zoveel mogelijk te matigen. Wij accepteren dat als gevolg van het beleid om grote koersuitslagen te voorkomen het fondsrendement in sterk oplopende markten, in ieder geval op korte termijn, lager kan uitkomen.

Het universum van beleggingsinstrumenten waar BUFFERfund in belegt bestaat hoofdzakelijk uit gestructureerde producten op bekende aandelenindices. Actuele marktomstandigheden zijn echter ook van belang bij de selectie van de juiste onderliggende waarde, waarbij individuele aandelen niet zijn uitgesloten. Certificaten met aandelen als onderliggende waarden bieden vaak hogere rendementen (of hetzelfde rendement met hogere BUFFERS) dan met indices kunnen worden behaald.

Toezicht AFM en DNB

Buffer Invest B.V. is bij de AFM geregistreerd als een van de vergunningsplicht uitgezonderde beheerder. Participeren in BUFFERfund is mede daarom slechts mogelijk voor minimaal € 100.000 per deelnemer.
De beheerder rapporteert periodiek aan De Nederlandsche Bank N.V. over het fonds.

Meer informatie

Om u een goed inzicht te geven in hoe wij onze doelstellingen willen bereiken hebben wij o.a. een fondsprofiel, een uitgebreid informatie memorandum en een FAQ pagina opgesteld. Daarin kunt u het nodige lezen over onder meer de doelstellingen, de structuur, het beheer, de kosten en de risico’s. Wij adviseren u dringend om alle beschikbare informatie grondig te bestuderen alvorens u besluit te participeren in het fonds.