Algemene informatie BUFFERfund

Zeker nu de rente al zo lang historisch laag is, zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. De potentieel mooie rendementen van een aandelenbelegging wenken daarbij, maar vaak is men – begrijpelijk – beducht voor het risico van (flinke) verliezen in geval van onrustige en/of slechte marktomstandigheden. Beleggen brengt immers altijd risico’s met zich mee.

Als er sprake zou zijn van almaar oplopende koersen kan iedereen leuke rendementen realiseren, maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. De beurzen vertonen een grillig koersverloop, met soms ook langdurige perioden van stagnatie of, erger nog, koersdalingen.

Het zou daarom aantrekkelijk zijn om dalende beurskoersen enigszins te dempen zodat, ook na een flinke koersdaling, de portefeuille zich toch weer vrij snel kan ‘herpakken’ en uit het rood kan komen.
Dát vooruitzicht was de basis voor het ontstaan van BUFFERfund.

Onderscheidend en innovatief

Als belegger kunt u kiezen uit tienduizenden beleggingsfondsen. Het is echter een bekend feit dat slechts een klein deel van deze fondsen daadwerkelijk waarde toevoegt in de vorm van een unieke of kostenefficiënte strategie.

BUFFERfund biedt zeker toegevoegde waarde en wel door middel van een onderscheidende en innovatieve beleggingsmethode met behulp van zogenaamde gestructureerde producten. Een specifiek beleggingsproduct dat, ondanks de vele sterke eigenschappen, in het huidige fondsenaanbod vrijwel niet vertegenwoordigd is.

Het fonds wil op die manier een risicomijdend alternatief bieden voor traditionele aandelenbeleggingen, met het doel een gezond rendement te behalen, ook onder lastige marktomstandigheden.

Risicoloos beleggen bestaat niet

Volledig zorgeloos beleggen bestaat niet en ook met de strategie van BUFFERfund is niet altijd te voorkomen dat slecht weer op de beurzen zich vertaalt in een minder gunstig resultaat. Met goed risicomanagement kan echter veel onheil en daarmee gepaard gaande onrust worden voorkomen. Ons adagium luidt: als risico wordt veronachtzaamd, is rendement een toevalstreffer. BUFFERbeleggen is er dan ook constant op gericht om juist ook bij sterk dalende markten verliezen zoveel mogelijk te beperken en het rendementsperspectief, zeker op langere termijn, positief te houden. Wij accepteren dat als gevolg daarvan onder zeer gunstige marktomstandigheden het fondsrendement op korte termijn lager kan uitkomen dan dat van de benchmark.

Onderzoek wijst verder uit dat meer dan 75% van de fondsen die individuele aandelen selecteren op basis van fundamentele research uiteindelijk niet beter presteert dan de benchmark. Daarom selecteren wij voor BUFFERfund uitsluitend beleggingsproducten die gekoppeld zijn aan een aandelenindex, wat resulteert in een spreiding van risico’s.

Tenslotte zien wij veel toegevoegde waarde in beleggingsproducten die een precieze risico-rendement verhouding aangeven. Dat verklaart onze keuze voor de aan de Duitse beurzen genoteerde Bonus en Discount Certificaten.

Toezicht AFM en DNB

Buffer Invest B.V. is bij de AFM geregistreerd als een van de vergunningsplicht uitgezonderde beheerder. Participeren in BUFFERfund is mede daarom slechts mogelijk voor minimaal € 100.000 per deelnemer.
De beheerder rapporteert periodiek aan De Nederlandsche Bank N.V. over het fonds.https://bufferfund.nl/wp-content/uploads/2020/02/20200205-Vogelvlucht-Jan20.pdf

Meer informatie

Om u een goed inzicht te geven in hoe wij onze doelstellingen willen bereiken hebben wij o.a. een beknopt document BUFFERfund in vogelvlucht, een fondsprofiel, een uitgebreid informatie memorandum en een FAQ pagina opgesteld. Hierin kunt u het nodige lezen over onder meer de doelstellingen, de structuur, het beheer, de kosten en de risico’s. Wij adviseren u dringend om alle beschikbare informatie grondig te bestuderen alvorens u besluit te participeren in het fonds.